Krzysztof Turowski

Badania naukowe:

 • Algorytmy dokładne i przybliżone dla różnych modeli kolorowania grafów.
 • Właściwości strukturalne i kompresja dla różnych modeli grafów losowych.
 • Metodologia ekonomii i historia myśli ekonomicznej, austriacka szkoła ekonomii.

Praca:

 • (2019-) — adiunkt — Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Jagielloński.
 • (2016-18) — inżynier oprogramowania — Google, Cloud Platform/Compute Engine.
 • (2010-16) — asystent/wykładowca/adiunkt — Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska.

Edukacja:

Zainteresowania:

 • Teoria grafów, teoria informacji, szeregowanie zadań, algorytmika.
 • Historia idei, teoria ekonomii, metodologia nauk.
 • Słaby film i słaba książka.

Liczba Erdősa-Bacona: 7

[1] MathSciNet Collaboration Distance

[2] Oracle of Bacon

[3] W stepie szerokim

Artykuły - informatyka

 1. Krzysztof Turowski
  A note on fast approximate backbone coloring of split graphs with star-like backbones
  Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, tom 1 (2011), s. 15-30.
 2. Robert Janczewski, Krzysztof Turowski
  Bandwidth minimization in radio networks using backbone graph coloring
  Automatyzacja Procesów Dyskretnych: Teoria i Zastosowania, tom I (2012), s. 95-99.
 3. Robert Janczewski, Krzysztof Turowski
  The backbone coloring problem for small graphs
  Journal of Applied Computer Science, 22(2) (2014), s. 19-30.
 4. Marcin Jurkiewicz, Marek Kubale, Krzysztof Turowski
  Some lower bounds on the Shannon capacity
  Journal of Applied Computer Science, 22(2) (2014), s. 31-42.
 5. Krzysztof Turowski
  Optimal backbone coloring of split graphs with matching backbones
  Discussiones Mathematicae Graph Theory 35 (2015), s. 157–169.
 6. Robert Janczewski, Krzysztof Turowski
  The backbone coloring problem for bipartite backbones
  Graphs and Combinatorics 31(5) (2015), s. 1487-1496.
 7. Robert Janczewski, Krzysztof Turowski
  The computational complexity of the backbone coloring problem for bounded-degree graphs with connected backbones
  Information Processing Letters 115(2) (2015), s. 232-236.
 8. Robert Janczewski, Krzysztof Turowski
  The computational complexity of the backbone coloring problem for planar graphs with connected backbones
  Discrete Applied Mathematics 184 (2015), s. 237–242.
 9. Robert Janczewski, Krzysztof Turowski
  An O(n log n) algorithm for finding edge span of cacti
  Journal of Combinatorial Optimization 31(4) (2016), s. 1373-1382.
 10. Robert Janczewski, Krzysztof Turowski
  On the hardness of computing span of subcubic graphs
  Information Processing Letters 116(1) (2016), s. 26–32.
 11. Abram Magner, Krzysztof Turowski, Wojciech Szpankowski
  Lossless Compression of Binary Trees with Correlated Vertex Names
  IEEE Transactions on Information Theory 64(9) (2018), s. 6070-6080.
 12. Robert Janczewski, Paweł Obszarski, Krzysztof Turowski
  2-Coloring number revisited
  Theoretical Computer Science, 796 (2019), s. 187-195.
 13. Abram Magner, Wojciech Szpankowski, Krzysztof Turowski
  Compression of Dynamic Graphs Generated by a Duplication Model
  Algorithmica, 82 (2020), s. 2687–2707.
 14. Robert Janczewski, Anna Maria Trzaskowska, Krzysztof Turowski
  T-colorings, divisibility and the circular chromatic number
  Discussiones Mathematicae Graph Theory, 41(2) (2021), s. 441–450.
 15. Wojciech Szpankowski, Krzysztof Turowski
  Towards Degree Distribution of a Duplication-Divergence Graph Model
  The Electronic Journal of Combinatorics, 28(1) (2021), P1.18.
 16. Jithin Sreedharan, Wojciech Szpankowski, Krzysztof Turowski
  Revisiting Parameter Estimation in Biological Networks: Influence of Symmetries
  IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics, 18(3) (2021), s. 836-849.
 17. Jithin Sreedharan, Wojciech Szpankowski, Krzysztof Turowski
  Temporal Ordered Clustering in Dynamic Networks: Unsupervised and Semi-supervised Learning Algorithms
  IEEE Transactions on Network Science and Engineering, 8(2) (2021), s. 1426-1442.
 18. Robert Janczewski, Paweł Obszarski, Krzysztof Turowski, Bartłomiej Wróblewski
  Infinite chromatic games
  Discrete Applied Mathematics, 309 (2022), s. 138-146.
 19. Robert Janczewski, Paweł Obszarski, Krzysztof Turowski
  Weighted 2-sections and hypergraph reconstruction
  Theoretical Computer Science, 915 (2022), s. 11-25.
 20. Marek Kubale, Tytus Pikies, Krzysztof Turowski
  Scheduling with complete multipartite incompatibility graph on parallel machines: Complexity and algorithms
  Artificial Intelligence, 309 (2022), 103711.
 21. Robert Janczewski, Krzysztof Turowski, Bartłomiej Wróblewski
  Edge coloring of graphs of signed class 1 and 2
  Discrete Applied Mathematics, 338 (2023), s. 311-319.
 22. Alan Frieze, Wojciech Szpankowski, Krzysztof Turowski
  The concentration of the maximum degree in the duplication-divergence models
  SIAM Journal on Discrete Mathematics, (przyjęte do druku).

Referaty konferencyjne - informatyka

 1. Krzysztof Turowski
  Szybkie przybliżone kolorowanie szkieletowe split grafów z rozłącznymi gwiazdami w szkielecie
  ICT Young 2011: I Konferencja Studentów i Doktorantów Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki, Automatyki i Robotyki, Gdańsk, Polska, 28-29.05.2011.
 2. Krzysztof Turowski
  Optimal backbone coloring of split graphs with matching backbones
  CID 2011: Colourings, Independence and Domination. 14th Workshop on Graph Theory, Szklarska Poręba, Polska, 18-23.09.2011.
 3. Krzysztof Turowski
  On Optimal Backbone Coloring of Split and Threshold Graphs with Pairwise Disjoint Stars
  InterTech 2012: 5th International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists, Poznań, Polska, 16-18.05.2012.
 4. Krzysztof Turowski
  Greedy algorithms for backbone graph coloring in KOALA library
  ICT Young 2012: II konferencja Studentów i Doktorantów Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki, Automatyki i Robotyki, Gdańsk, Polska, 26-27.05.2012.
 5. Marcin Jurkiewicz, Krzysztof Turowski
  Invariants of some non-weakly perfect graphs
  CID 2013: Colourings, Independence and Domination. 15th Workshop on Graph Theory, Szklarska Poręba, Polska, 15-20.09.2013.
 6. Abram Magner, Wojciech Szpankowski, Krzysztof Turowski
  Lossless compression of binary trees with correlated vertex names
  ISIT 2016: IEEE International Symposium on Information Theory, Barcelona, Hiszpania, 10-15.07.2016.
 7. Jacek Cichoń, Abram Magner, Wojciech Szpankowski, Krzysztof Turowski
  On Symmetries of Non-Plane Trees in a Non-Uniform Model
  ANALCO 2017: 14th Workshop on Analytic Algorithms and Combinatorics, Barcelona, Hiszpania, 16-17.01.2017.
 8. Abram Magner, Wojciech Szpankowski, Krzysztof Turowski
  Compression of Dynamic Graphs Generated by a Duplication Model
  56th Annual Allerton Conference on Communication, Control, and Computing, Urbana-Champaign, Illinois, USA, 2-5.10.2018.
 9. Philippe Jacquet, Wojciech Szpankowski, Krzysztof Turowski
  Asymptotics of Entropy of the Dirichlet-Multinomial Distribution
  ISIT 2019: IEEE International Symposium on Information Theory, Paryż, Francja, 7-12.07.2019.
 10. Jithin Sreedharan, Wojciech Szpankowski, Krzysztof Turowski
  Revisiting Parameter Estimation in Biological Networks: Influence of Symmetries
  BioKDD 2019: 18th International Workshop on Data Mining in Bioinformatics, Anchorage, Alaska, USA, 5.08.2019.
 11. Philippe Jacquet, Wojciech Szpankowski, Krzysztof Turowski
  Power-Law Degree Distribution in the Connected Component of a Duplication Graph
  AofA 2020: International Conference on Probabilistic, Combinatorial and Asymptotic Methods for the Analysis of Algorithms, Klagenfurt, Austria, 15-19.06.2020.
 12. Jithin Sreedharan, Wojciech Szpankowski, Krzysztof Turowski
  Temporal Ordered Clustering in Dynamic Networks
  ISIT 2020: IEEE International Symposium on Information Theory, Los Angeles, Kalifornia, USA, 21-26.06.2020.
 13. Alan Frieze, Wojciech Szpankowski, Krzysztof Turowski
  Degree Distribution for Duplication-Divergence Graphs: Large Deviations
  WG 2020: 46th International Workshop on Graph-Theoretic Concepts in Computer Science, Leeds, UK, 24-26.06.2020.
 14. Marek Kubale, Tytus Pikies, Krzysztof Turowski
  Scheduling with Complete Multipartite Incompatibility Graph on Parallel Machines
  ICAPS 2021: 31st International Conference on Automated Planning and Scheduling, Guangzhou, Chiny, 2-13.08.2021.
 15. Alan Frieze, Wojciech Szpankowski, Krzysztof Turowski
  The concentration of the maximum degree in the duplication-divergence models
  COCOON 2021: 27th International Computing and Combinatorics Conference, Tainan, Tajwan, 24-26.10.2021.
 16. Krzysztof Turowski
  Concentration of Degrees in the Duplication-Divergence Model
  GWGT 2023: 8th Gdańsk Workshop on Graph Theory, Sopot, Polska, 26-30.06.2023.

Artykuły - filozofia i ekonomia

 1. Krzysztof Turowski
  Mikropodstawy: prawdziwe i fałszywe
  Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 67 (2019), s. 15-59.
 2. Krzysztof Turowski
  Krakowska szkoła ekonomii wobec Wielkiego Kryzysu
  Ekonomista 3 (2020), s. 431-449.
 3. Krzysztof Turowski
  Inspiracje filozoficzne Carla Mengera
  [w:] A. Sielska (red.), Niech żyje rewolucja! 150 lat Zasad ekonomii Carla Mengera, Warszawa-Białystok: Instytut Ludwiga von Misesa & Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku (2021), s. 3-23.
 4. Mateusz Machaj, Krzysztof Turowski
  Economic Calculation and Socialism
  [w:] P. Bylund (red.), A Modern Guide to Austrian Economics, Cheltenham: Edward Elgar Publishing (2022), s. 142-164.
 5. Mateusz Machaj, Krzysztof Turowski
  The Present State of Austrian School of Economics in Europe: Evolution and Impact
  [w:] A. Godart-van der Kroon, J. Salerno (red.), The Austrian School of Economics in the 21st Century, Cham: Springer (2022), s. 85-115.
 6. Krzysztof Turowski
  Carl Menger and his philosophical influences
  [w:] A. Sielska, Ł. Jasiński, K. Turowski (red.), Mengerian Economics, Cheltenham: Edward Elgar Publishing (2023), s. 1-20.
 7. Mateusz Machaj, Krzysztof Turowski
  Ludwig von Mises jako krytyk autorytaryzmu i totalitaryzmu
  Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem (przyjęte do druku).
 8. Krzysztof Turowski
  Ludwig Lachmann: a subjectivist institutionalist, but not a nihilist
  Zagadnienia Filozoficzne w Nauce (przyjęte do druku).

Semestr letni 2023/2024

Wtorek:

 • 14:00 - 16:00 - Konsultacje - 3150
 • 16:15 - 17:45 - Programowanie mobilne (L) - 0017

Programowanie mobilne (L)

Literatura:

 1. Android Documentation
 2. Stanford CS193p - Developing Applications for iOS
 3. B. Phillips, C. Stewart, K. Marsicano - Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide
 4. M. Murphy - The Busy Coder's Guide To Android Development
 5. R. Meier, I. Lake - Professional Android

Radio SAR
Studencka Agencja Radiowa
Radio SAR
Instytut Misesa
Instytut Misesa
Festiwal Nowe Horyzonty
Nowe Horyzonty
Facebook Hacker Cup
Facebook Hacker Cup
Liberty Fund
Liberty Fund

dr hab. Krzysztof Turowski

Pokój: 3150

Wydział Matematyki i Informatyki UJ, ul. Łojasiewicza 6

Email: